Email: info@resursbokning.com      |     Telefon: 08-407 07 30
ResursBOKNING – Schema och tidrapportering online
Grundschema

Använder ni er av rullande schema? Resursbokning har nu en ny funktion för avancerad schemaläggning. Nu kan du använda dig av ett rullande grundschema och kan enkelt rulla ut och uppdatera veckorna för samtliga i personalen samtidigt.

Resursbokning Schemaläggning - Gå till toppen!