Email: info@resursbokning.com      |     Telefon: 08-407 07 30
ResursBOKNING – Schema och tidrapportering online

Exportera Löneunderlag

Import till Lönesystem

Kontrollera, attestera och sen importera!

ResursBOKNING ger dig och/eller din redovisningsbyrå möjlighet att ta ut personalens lönedata för att sen importera till olika lönesystem. Det betyder att man kan snabbt och enkelt ta ut data i olika filformat t.ex. .TLU, .CSV, PAXml, .XLS-fil för att sen kunna importera till marknadsledande lönesystem som Visma Lön, Fortnox, Crona Lön eller Hogia Lön. Vi hjälper till att få importen att fungera felfritt! Kontakta oss om du behöver mer information eller behöver hjälp att syncha särskilda timklasser och/eller lönearter. 

Se nedan hur respektive lönesystem fungerar ihop med ResursBOKNING

Ladda ner appen redan idag!

Ta ut Tidsammanställning och skicka Lönefil

Tidsammanställning

Efter attesteringen är gjord i ResursBOKNING kan du enkelt ta ut en tidsammanställning. Tidsammanställningen innehåller attesterade timmar, frånvaro, OB, timklasser på personalen. Här har du även möjlighet att se anställningsgraden och jämföra mot arbetade timmar. Denna tidsammanställning kan du sortera på olika vis men för den som gillar att jobba i MS-excel kan man även exportera dit så klart. Nästa steg är att ta ut en fil som skall importeras in i lönesystemet.  

 

Skicka Lönefil till Lönesystem
Tidsammanställningen går att exportera till MS-Excel men självklart även till olika lönesystem som finns på marknaden. Export-filen till lönesystem innehåller allt från anställnings-ID, anställningstyp, arbetade timmar, OB-timmar, Frånvaro till Timklasser. Export-filen är gjord för att passa lönesystemets olika mappningar, t.ex. frånvarokod FR1 i FortNox. Ibland så har redovisningsbyråer ändrat standarded och då kommer vi kunna hjälpa till att synkronisera så mappningen stämmer överens med lönesystemet och schemaläggningsystemet ResursBOKNING. Export-filen kan exporteras till Visma Lön, Hogia Lön, Fortnox Lön, Crona Lön och många fler. Se nedan för mer information om de olika lönesystemen. 
 
Snabbfakta:
  • Efter attestering är klar, ta ut en tidsammanställning för att se över samtliga tider 
  • Exportera tidsammanställning till MS-Excel eller till Lönesystem, t.ex. Visma Lön, FortNox Lön, Hogia Lön och Crona Lön
  • Vi hjälper till så att er löneexport fungerar samt om er redovisningsbyrå behöver göra specifika ändringar
ResursBOKNING ger dig möjligheten att ta ut en tidsammanställning för att se arbetade timmar, OB, frånvaro, timklasser, anställningsgrad m.m.
ResursBOKNING låter dig exportera tidsammanställning till lönesystem som t.ex. Crona Lön, Fortnox Lön, Visma Lön och Hogia Lön.

Crona Lön

Fortnox Lön

Visma Lön

Hogia Lön

Agda PS

Fil export

Personec

Excel

Resursbokning och Hogia Lön

Hogia Lön är ett lönehanteringssystem som hjälper arbetsgivare att följa arbetsrättsliga regler samt förenklar hanteringen av lön, förmåner och sjukfrånvaro. ResursBokning kan integreras med Hogia Lön och Hogia Lön Plus. När du importerar tidrapporter till Hogia från Resursbokning får du en snabb och korrekt hantering av dina löneuppgifter. Vi använder oss av Hogias egna standarder men har självklart möjlighet att korrigera timklasser och lönearter vid behov. Vi stödjer både schema (.txt) och avvikelser (.xml) som enkelt importeras i Hogia Lön och Hogia Lön Plus.

Resursbokning och Crona Lön

Crona Lön omfattar löner för tjänstemän och kollektiv anställda, månads- och timavlönade, del- och heltid. ResursBokning kan enkelt importera data till Crona Lön via fil (PAXml) som är ett filformat som används av många lönesystem som då Crona lön men även Kontek m.fl. ResursBokning exporterar enkelt medarbetarens löneuppgifter och importerar det direkt till Crona Lön. På detta vis kan du enkelt säkerställa att dina medarbetare får sin lön snabbt och säkert.

ResursBokning och Visma Lön

Då Visma Lön är ett av Sveriges mest använda lönesystem så har vi på Resursbokning gjort en filimport (.TLU) och har idag flera aktiva kunder som använder sig av denna kombination av system. Visma hjälper till att räkna ut semesterdagar, lön, sjukfrånvaro, övertid, föräldraledighet etc. Efter schemaläggning, tidsrapportering och attestering är färdig i ResursBokning som exporteras löneuppgifter (timmar, frånvaro, OB etc.) direkt till Visma och låter er spara både tid, pengar och ökar motivation jämfört med långsam, traditionell och manuell hantering. Gör personalen motiverad genom att kunna göra snabbare löneutbetalningar. Låt redovisningsbyrån fakturera dig lägre kostnad med hjälp av att använda smidiga filimporter. Vi stödjer både Visma 300 och 600.

Resursbokning och Fortnox

Fortnox är en programvara för bokföring, fakturering och hjälper arbetsgivare att hantera fakturor, löner etc. Efter du schemalagt, tidsrapporterat och attesterat i Resursbokning kan du enkelt importera data (PAXml) direkt till Fortnox, vilket ger dig en säker och snabb lönehantering.

ResursBokning och Personec

Visma Personec gör kommuner mer flexibla och kostnadseffektiva och tillsammans med Resursbokning kan ett felfritt systemflöde införas. Schemaläggningen i Resursbokning kan sen exporteras som Personec bruttotransar samt Frånvarotransar till Personec som därefter förenklar löneutbetalningen till personalen.

Resursbokning och Filexport

Efter att schemaläggning, tidsrapportering och attestering gjorts i Resursbokning kan man enkelt exportera all data till dina resterande system. Vi kan exportera data och använda oss utav flera olika filformat t.ex. .txt, .csv, .xls m.fl.

Nyheter

Senaste Uppdateringar

Läs om de senaste uppdateringarna och få snabba tips om hur du kan schemalägga smart i ResursBOKNING

Avgör själv! Testa ResursBOKNING och prova att schemalägga helt kostnadsfritt i 2 veckor - Det är busenkelt!

PROVA NU! REDAN KUND? LOGGA IN HÄR

Ladda ner appen redan idag!

Resursbokning Schemaläggning - Gå till toppen!