Email: info@resursbokning.com      |     Telefon: 08-407 07 30
ResursBOKNING – Schema och tidrapportering online

Mobilapp Schema

Var flexibel och ta med dig ditt schema överallt!

ResursBokning har en ny uppdaterad mobilapp på iOS och Android som ger dig och din personal möjligheten att vara flexibel. Se ditt och dina kollegors schema, låt personalen visa intresse på pass, stämpla in/ut och tidsrapportera är bara ett fåtal av de många funktioner denna mobilapp har. Ladda ner appen redan idag och låt din personal bli motiverad och därmed få en mer exaktare bild hur de arbetar. Kontakta oss om du behöver aktivera personalliggare eller tidsrapportering i mobilappen för just ditt företag.

Se nedan för detaljerad information om ResursBOKNING Mobilapp

Ladda ner appen redan idag!

Låt personalen vara flexibel och kunna se sitt schema i mobilen

Mina Pass

Personalen kommer enkelt kunna följa er planering och se sin schemaläggning. Under fliken “MINA” hittar de sina inplanerade och framtida pass, visuellt bra och översikt. Här får man passinformation som vecka, dag, datum, passnamn, schema, passbeskrivning och rastlängd. Om man trycker på passet och har rättigheter så kan man även ge bort pass till en kollega, dela upp passet och även hantera frånvaro. 

Lediga pass och Jobbförfrågan
Som schemaläggare kan man lägga ut behov och/eller skicka ut jobbförfrågan. Dessa  kommer personalen kunna se direkt i mobilappen och får även en notis direkt när de lagts ut. Här kan man ställa in så att personalen kan antingen bara se, köa eller boka upp sig direkt på dessa pass. Det samma gäller för Jobbförfrågan. Antingen är det först till kvarn som gäller alternativt så kan man endast visa sitt intresse och så får schemaläggaren välja ut vem som skall bli tilldelad. 
Snabbfakta:
 • Enkel login på Mobilapp (iOS eller Android)
 • Personalen kan se sitt schema med planerade pass och enkelt se vilken tid och vart de skall arbetanNär, var och  , behovspass och jobbförfrågningar
 • Personalen kan enkelt se, visa intresse eller boka utlagda behovspass och jobbförfrågningar
 • Låt personalen lägga in frånvaro på arbetspass 
 • Kollegor kan ge bort arbetspass till varandra
ResursBOKNING: Mobilappen ger personalen möjlighet att se sitt och sina kollegors schema. De har också möjlighet att kunna ge bort pass om man har rättigheten.
ResursBOKNING: Låt personalen visa intresse och/eller ta ett behovspass direkt i appen. Schemaläggare kan också skicka ut jobbförfrågan till din extra personal via mobilappen, SMS och e-post.
resursbokning-mobilapp-tid
ResursBOKNING har en mobilapp (iOS och Android) för att tidsrapportera och/eller stämpla in via personalliggare.
ResursBOKNING ger personalen möjlighet att tidsrapportera och stämpla in/ut via personalliggare även på desktop.

Tidsrapportera via mobilappen

Tidsrapportera avvikelser

Ett sätt för personalen att tidrapportera via mobilappen är att “tidsrapportera” efter sin arbetsdag och då rapportera in timmar, avvikelser, frånvaro m.m. Om inga avvikelser finns så är allt förifyllt så man kan enkelt trycka “rapportera” och allt är klart på mindre än 3 sekunder. Vid förändringar i tidsrapporten på sitt arbetspass behöver man bara ändra tiderna, fylla i kommentar och/eller lägga till t.ex. komptid.

De kan alltså se saldo för sin flextid och/eller komptid och vid behov kunna rapportera in till schemaläggare/attesterare hur de t.ex. vill kompa ut. Personalen kan även se hur många timmar man rapporterat jämfört med planerad tid. Personal kan även rapportera in frånvaro vid tillåtelse. Det är även här man rapportera in om passet går från “sovande jour” till “aktiv jour”.
 

 

Stämpla: Platsbaserad Personalliggare (GPS)
Som schemaläggare har du möjlihet att ställa in GPS-baserad personalliggare och stämpelklocka. Detta gör så att din personal endast kan stämpla in/ut på arbetspass om den befinner sig inom en viss radie. Flera platser kan väljas och du som chef kommer även kunna se en närvarolista och enkelt se dem som inte är på plats. Om de inte har stämplat in kommer du kunna få påminnelser. De kommer enkelt kunna se sin flextid och/eller komptid och vid behov kunna rapportera in till schemaläggare/attesterare hur de t.ex. vill kompa ut. Om personal glömmer att stämpla ut så kommer de bli varse nästa gång de stämplar in. De kommer då enkelt kunna rapportera in rätt tid via “Tidsrapportering”. 
 
Snabbfakta:
 • Låt din personal tidrapportera in avvikelser i efterhand t.ex. om det jobbat längre, frånvaro m.m.
 • Personalliggare med platsbaserad (GPS)  gör det möjligt för personal att kunna stämpla in / ut endast om de befinner sig inom en viss radie
 • Personalen rapportera in frånvaro, komptid, flextid, timklasser m.m. 
 • Personalen kan se flexsaldo och komtipsaldo på mobilapp och desktop

Mobilapp med funktioner!

Inbox: Låt schemaläggare skicka Meddelanden och Notiser till sin Personal

När en schemaläggare b.la. ändrar och uppdaterar personalens utlagda pass, lägger ut behovspass och skickar ut jobbförfrågan så kommer personalen få notiser i mobilen samt meddalanden till sin inbox. I inboxen kommer schemaläggare kunna ha aktiv diskussion med sin personal och personalen kan (om behörighet) skriva till andra i personalstyrkan. Nu kommer personalen inte missa förändringar i schemat och nya behovspass som ligger ute och ni kommer kunna ha en snabb kommunikation med historik. Detta kommer kunna förenkla schemaläggningen och kunna räta ut missförstånd snabbt och enkelt!

 

Kommer jag jobba med min kollega idag?
Låt personalen få mer kontroll. Under fliken “Schema” visas olika schemalagda pass om hur jag som personal skall arbeta. Personalen (om behörighet) kan här även se mina kollegors olika pass och om de inte är på plats (frånvaro). Jag kan även här enkelt gå igenom dag för dag, eller veckovis om jag har eller haft frånvaro / eller pass med hjälp av blåa eller röda markeringar i kalendern. Om jag behöver kontakta mina kollegor på schemat kommer jag enkelt kunna få olika alternativ (ringa, SMS, e-post och internmeddelande) direkt från de planerade passen.
 

 

Hur många timmar är jag planerad att jobba denna månad? Hur mycket har jag tidsrapporterat?
Personal kan enkelt se hur många timmar schemaläggaren har planerat för sin anställde. Personal kan även enkelt följa hur många timmar de rapporterar under perioden. Detta kan underlätta så personalen t.ex. inte tar ut för mycket flex eller behöver fråga schemaläggaren hela tiden hur de ligger till mot sitt kompsaldo. Gör schemaläggning enkelt!
 
 
Snabbfakta:
 • Effektiv kommunikation mellan schemaläggare och personal
 • Inbox och notiser med meddelanden och historik
 • Kontaktinformation till personalen med direktlänk från schemalagda pass 
 • Personalen kan se flexsaldo och komtipsaldo på mobilapp och desktop
ResursBOKNING: Överblick för schemaläggning kan vara från 1 dag upp till 6 veckor.
ResursBOKNING: Låt personalen visa intresse och/eller ta ett behovspass direkt i appen. Schemaläggare kan också skicka ut jobbförfrågan till din extra personal via mobilappen, SMS och e-post.

Nyheter

Senaste Uppdateringar

Läs om de senaste uppdateringarna och få snabba tips om hur du kan schemalägga smart i ResursBOKNING

Avgör själv! Testa ResursBOKNING och prova att schemalägga helt kostnadsfritt i 2 veckor - Det är busenkelt!

PROVA NU! REDAN KUND? LOGGA IN HÄR

Ladda ner appen redan idag!

Resursbokning Schemaläggning - Gå till toppen!