Email: info@resursbokning.com      |     Telefon: 08-407 07 30
ResursBOKNING – Schema och tidrapportering online

Attestering och Rapporter

Attestering & Rapporter

Statistik, historik och tydliga rapporter för att hjälpa just dig!!

ResursBokning har en superb attesteringsfunktion samt flertalet färdiga rapporter som skall hjälpa er att enklare kunna styra verksamheten. Vi vill ge er den där specifika bilden som just ni behöver se för att sen kunna ta rätt beslut. Ta fram statistik, historik och nyckeltal och börja analysera. Fatta era beslut snabbare och enklare nu när de kan backas upp med förstklassiga rapporter och data! 

Ekonomisk rapport, Behovsrapport, Planerad tid/utfall, Faktureringsunderlag är bara ett par exempel på de rapporter som kommer att hjälpa er. Filtrera rapporter, se dem direkt på skärmen eller exportera ut till MS-Excel. Enkelt! Finns det någon rapport som saknas hjälper vi till att ta fram en rapport för just ditt ändamål! 

Se nedan för detaljerad information om Attestering & Rapporter i ResursBOKNING

Ladda ner appen redan idag!

Attestera personalens tider snabbt och enkelt!

Bra överblick med filtrerbar attesteringsvy

Attesteringen kan göras enkelt och behöver inte vara en belastning varje gång den skall gås igenom. Med filtrerbar attesteringsvy så kommer man kunna ta fram just den rapport man vill ha! Översikten gör också att du enkelt kan se avvikelser, kommentarer, timklasser. Attestera fler dagar samtidigt, ändra tiderna, lägg till timklasser eller ta bort passen kan göras dirket i denna vy. Är du ansvarig över bara en viss personalgrupp så kommer det bara vara den som du hanterar. Enkelt är gott! 

 

Förifylld attesteringstid
Attesteringskolumnen med start och sluttid kan vara förifylld efter förinställda regler. Exempelvis, om personalen anländer 30 minuter innan sitt pass och stämplar in, och man vill att de skall först få betalt från passets start på schemat, då kommer attesteringskolumnen vara förifylld och gå efter schematiden. Även tiden när passet slutar går att ställa in hur man vill att det skall prioriteras, antingen efter stämpling, rapporterad eller schematiden. Allt är gjort för en smidig process! 
 
Snabbfakta:
  • Översikt med filtrerbar vy
  • Smidig attesteringsprocess  
  • Förifylld attesteringstid som kan ställas in efter prioritering och regler
  • Enkelt att se avvikelser, kommentarer, timklasser, flex, komp m.m. 
ResursBOKNING gör din attestering super smidig med en bra överblick, filtrerbar vy och förifylld efter förinställda prioriteringar och regler.
ResursBOKNING kan enkelt generera ett fakturaunderlag som du sen kan exportera ut till MS-Excel eller ditt ekonomisystem.
ResursBOKNING hjälper dig att jämföra personalkostnaden med omsättning under olika perioder.

Rapportexempel: Faktureringsunderlag, Personalkostnad och Omsättning

Skapa fakturaunderlag med bara ett knapptryck!

ResursBokning kan ta fram ett Fakturaunderlag på bara några sekunder. Efter du har sett över all tidsrapportering och attesterat finns det ett faktureringsunderlag redo. Välj kund, datumintervall och variant av faktureringsmodell: normal, detalj eller anonym. 

Du får snabbt fram datum, antal timmar, OB, timpris och totalbelopp. Sen är det bara att printa, spara ned som PDF eller exportera till MS-Excel för vidare hantering. Vid behov finns det även möjlighet att importera dessa till ditt ekonomisystem.


Jämför Personalkostnad med Omsättning
Rapporten “Ekonomisk Rapport” ger dig möjligheten att se personalkostnaden över vald period och jämföra den mot omsättningen som du angivit i systemet. Se per kund, särskilda ekonomiska grupper som tillhör kostnadsställen och/eller olika scheman, eller totalen. 
Data som datum, antalet timmar, personalkostnad (inklusive OB, arbetsgivarersättning, semesterersättning och egna parametrar) omsättning i SEK, Nettoomsättning per arbetad timme, Personalkostnad i % av omsättning är bara ett fåtal som kommer kunna hjälpa er med planeringen. Många kunder använder denna för att jämföra omsättning olika perioder och därefter planera personalen.   
 
Snabbfakta:
  • Ta smidigt ut fakturaunderlag per kund
  • Skicka fakturaunderlag till PDF, MS-Excel eller till ekonomisystem
  • Se Personalkostnad och Omsättning och jämför under olika perioder

Rapportexempel: Planerad tid/utfall, Schema i tabellform

Jämför schemalagda tiden mot utfallet

Rapporten “Planerad tid/utfall” ger dig möjligheten att se hur utfallet blev på den schemalagda perioden. Se hur personalen egentligen jobbade jämfört med hur schemaläggaren planerade arbetspassen. 

Se hur stor skillnaden är för enstaka eller hela personalen, se på kundnivå eller är det en viss passtyp som är intressant? Summeringen visar antal pass, pass timmar, utförda pass, utförda timmar och en differens. Du har även möjlighet att inte räkna med frånvarotimmar i din rapport. Håll dig uppdaterad på utfallet och effektivisera personalen!

 

 

Få ut schemat i tabellform
Rapporten “Dagsvy Schema” ger dig egentligen möjlighet att kunna se hela ditt schema i tabellvy. Välj dag, vilket schema (och kund) och vilken period. Därefter kan du få fram en dagsvy på samtliga planerade pass för din personal. Vi har här även lagt in en uppdateringsmöjlighet för dem som har denna rapport uppe dagligen, hela tiden på sin skärm. 
 
Snabbfakta:
  • Jämför schemalagda pass med faktiska utfallet
  • Se exakta timmar och en differens mellan planerade pass och verklighet. 
  • Möjlighet att få ut en dagsvy på schemat i tabellform.
ResursBOKNING: Planerad tid/utfall visar differensen mellan schemaläggningen och hur din personal egentligen har jobbat. Se snabbt var det behövs effektiviseras.
ResursBOKNING: Dagsvy Schema låter dig se schemat dag per dag i tabellform.

Nyheter

Senaste Uppdateringar

Läs om de senaste uppdateringarna och få snabba tips om hur du kan schemalägga smart i ResursBOKNING

Avgör själv! Testa ResursBOKNING och prova att schemalägga helt kostnadsfritt i 2 veckor - Det är busenkelt!

PROVA NU! REDAN KUND? LOGGA IN HÄR

Ladda ner appen redan idag!

Resursbokning Schemaläggning - Gå till toppen!