Email: info@resursbokning.com      |     Telefon: 08-407 07 30
ResursBOKNING – Schema och tidrapportering online

Ny Rapport: Planerad tid/utfall

Resursbokning har nu kommit med en ny rapport. Rapporten heter “Planderad tid/utfall” och ligger under menyn “EKONOMI” i schemasystemet. Rapporten är till för att kunna användas till stöd för fakturering. Den går därför enkelt att exportera till en .XLS-fil. 

Rapporten ger dig möjlighet att välja datum från och till, välja alla eller enstaka kunder, alla eller enstaka medarbetare.

Därefter får man fram data i kolumner som är filtrerbara och flyttbara. Exempel på data: Namn på Personal , Telefon, Kund, Passtyp, Projekt, Passnamn, Passtid, Antal Pass timmar, Utfall tid, Utfall timmar, Differens och anmäld frånvaro. 

Utifrån denna rapport kommer kan enkelt kunna se den ursprungliga planerade tiden och antal pass och sen kunna jämföra med utfallet. 

Smart rapport för att enkelt kunna se den ursprungliga planerade tiden och jämföra  den mot utfallet…

Rapporten visar även om tiden är attesterad eller inte. På så sätt vet man att personalen även har tidsrapporterat och man jämför med den faktiska datan. Behöver ni mer information eller hjälp, skriv i chatten så hjälper vi er.

 

// ResursBokning

Resursbokning Schemaläggning - Gå till toppen!