Email: info@resursbokning.com      |     Telefon: 08-407 07 30
ResursBOKNING – Schema och tidrapportering online
Har Resursbokning stöd för kollektivavtal?

Ja vi stödjer samtliga kollektivavtal såsom Hotell och Restaurang, Handels samt Kommunal/Vård. Dock är systemet anpassningsbart så du själv kan mata in egna avtal om ni skulle ha avvikelser från huvudavtalen. Avtalen uppdateras kontinuerligt så fort en ändring är gjord i respektive avtal. Systemet stödjer också olika arbetsgivaravgifter på personnivå. Detta kan vara bra om

Schemaläggning och tidrapportering

Kan jag både schemalägga och låta min personal tidrapportera? För att spara in tid för schemaläggare och löneadministratör kan personalen tidrapportera i sin mobilapp och/eller via desktop. De rapporterade tiderna jämförs sedan med schemalagda tider och attesteras innan lönekörning där man kan tilldela t.ex. övertid.

Vi vill ha en ny funktion i ert schemaläggningsprogram, hur går jag tillväga?

Allt går att lösa! De flesta funktioner i Resursbokning är skapade på förfrågan från våra kunder och systemet uppdateras löpande med nya funktioner och förändringar för att tillgodose våra kunders behov. På samma gång vill vi hålla schemaläggningen så enkel som möjligt och ha så få klick för att uppnå mer är vår ledstjärna i

Kan personalen se sitt schema i mobilen? Finns det en mobilapp?

Självklart! Resursbokning har en helt nyutvecklad mobilapp som ger personalen möjlighet att kunna se sitt schema, se och boka lediga pass, se sina kollegors pass. Därtill kan de även kommunicera med schemaläggare och/eller ansvariga genom interna meddelande som hamnar i en Inbox. Läs mer om funktioner i mobilappen [HÄR]. Schemat fungerar även i webbläsare i

Har ni månadsvy?

Ja. Schemat kan ses i både dagsvy, veckovy och månadsvy samt en del andra intressanta vyer som är anpassade för olika ändamål. Perfekt för dig som vill vara flexibel vid din schemaläggning.

Schemaläggningsprogram för skola?

Kan Resursbokning hantera schemaläggning för skola? Svaret är både ja och nej. Resursbokning schemaprogram är inte gjort för att bygga traditionella skolscheman utan mer personalschema eller resursschema. Dock så går det att använda till en del av skolans behov. Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer.

Webbaserat schema för min personal?

Resursboknings schemaläggningsprogram är just ett webbaserat schema som din personal kan dra nytta av. Personalen kan logga in och se sitt schema för kommande period. Personalen kan också schemalägga sitt önskeschema, vilket är en indikation till dig som schemaadministratör hur personalen skulle vilja jobba eller inte jobba. Dessutom är det ett enkelt sätt att ansöka

Schema för Personlig Assistent

Fungerar ert system för personliga assistenter? Ja, Resursbokning fungerar och passar väldigt bra för verksamheter inom vård och omsorg såsom hemtjänsten eller för personliga assistenter. Vi har även stöd för kommunala avtal. Kontakta oss för en genomgång av schemasystemet.

Schemaläggning olika skift

Kan jag schemalägga olika skift? Ja, absolut! Med hjälp av våra olika schemamallar och grundschema så kan du underlätta din schemaläggning och på så sätt enkelt schemalägga dina olika skift.

Schemaläggning för butiker?

Resursbokning är väldigt flexibelt och kan därmed användas till olika branscher, därmed även till schemaläggningen för butiker. Du kan enkelt administrera och schemalägga din personal, se kostnader direkt på webben och föra över lönedata till ditt lönesystem. Läs mer om schemaläggning [HÄR].

Resursbokning Schemaläggning - Gå till toppen!