Email: info@resursbokning.com      |     Telefon: 08-407 07 30
ResursBOKNING – Schema och tidrapportering online

Kan Resursbokning hantera schemaläggning för skola? Svaret är både ja och nej. Resursbokning schemaprogram är inte gjort för att bygga traditionella skolscheman utan mer personalschema eller resursschema.
Dock så går det att använda till en del av skolans behov. Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer.

Resursbokning Schemaläggning - Gå till toppen!